Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Nikolajevová Zinaida Danilovna, rozená Čumejkinová, manželka původce fondu
2. Korespondence
2. 2 Korespondence osobní
2. 2. 3. Československé úřady a instituce

295Úřad národní bezpečnosti v Moravské Ostravě - sdělení, že S. N. Nikolajev se nenachází v tamější zajišťovací vazbě 1945ka10
296Ministerstvo zahraničních věcí - koncepty a kopie žádostí Z. D. Nikolajevové o vypátrání pobytu S. N. Nikolajeva odvezeného sovětskými bezpečnostními orgány a o pomoc k jeho návratu do Československa 1945, 1954-1955ka10
297Ministerstvo práce a sociální péče, pátrací oddělení - koncept žádosti Z. D. Nikolajevové o pátrání po pobytu S. N. Nikolajeva a odpověď uvedeného úřadu 1947ka10
298Ústřední sociální úřad hl. m. Prahy - originál a kopie oznámení, že Ministerstvo vnitra povolilo repatriaci S. N. Nikolajeva internovaného v Sovětském svazu do Československa1948ka10
299Československý červený kříž v Praze - oznámení o bezvýsledném pátrání po pobytu S. N. Nikolajeva adresované jeho manželce 1951ka10
300Československá národní banka v Praze - žádost Z. D. Nikolajevové o povolení peněžního převodu do Sovětského svazu k podpoře jejího nemocného manžela 1952ka10
301Celní úřad v Praze - formulář k potravinové zásilce do Sovětského svazu vyplněný Z. D. Nikolajevovoub. d.ka10