Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Nikolajevová Zinaida Danilovna, rozená Čumejkinová, manželka původce fondu
2. Korespondence
2. 2 Korespondence osobní
2. 2. 4. Ruské spolky v Československu

302Kulturně osvětová společnost M. Gorkého v Praze - oznámení o převodu Ruské knihovny Zemgoru do kompetence uvedené společnosti s požadavkem odevzdat všechny věci, jimiž disponovala Z. D. Nikolajevová jako zaměstnankyně knihovny 1946ka10
303Spolek Sovětskaja Rodina se sídlem v Praze - žádost Z. D. Nikolajevové o přijetí za člena spolku1946ka10