Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-Šanov
I. VEDENÍ A SPRÁVA
A. Statutární a správní záležitosti

1Ukázka hlavičkového papíru b.d.kt1
2Stanovy Evropského svazu lahváren, spol. s r.o., Düsseldorf[1907]kt1
3Protokoly ze zasedání Sdružení výrobců okurkových sklenic1929-1931kt1
4Protokoly ze zasedání Comité Permanent des Industries du Verre Européennes1933kt1
5Zápisy z jednání Sdružení tyčového skla1933-1934kt1
6Zápisy z jednání Kartelu tyčového skla1936-1938kt1
7Protokoly ze zasedání dozorčí rady Rakouského lahvářského kartelu1908-1920kt1
8Protokoly ze zasedání dozorčí rady Evropského svazu lahváren, spol. s r.o., Düsseldorf1908-1920kt2
9Zápis z 50. zasedání dozorčí rady Evropského svazu lahváren, spol. s r.o., Düsseldorf1936kt3
10Obchodní zpráva firmy Sklárny Fischmann synové, spol. s r. o., Teplice1918kt3
11Obchodní zpráva firmy Aktien-Gesellschaft für Glasindustrie, vorm. Friedrich Siemens, Dresden 1930kt3
12Společenská smlouva o vytvoření firmy Sklárny Fischmann synové, spol. s r. o.,Teplice1914kt3
13Stručné shrnutí změn potřebných v dceřinných společnostech TRIPTIS, A. G. v Rakousku1918kt3
14Pískovna Sylvester, spol. s r.o., Ledvice (společenská smlouva, zápisy z valných hromad, provozní zpráva, koupě pozemků aj.)1916-1931kt3
15Korespondence s Vitreou, spol. s r.o. v Praze o továrnách Pálfalva a Pančevo19301934-1935kt3
16Prva Mehanička Fabrika Stakla za prozore, A.D., Pančevo (výkonný výbor, dozorčí rada, navýšení kapitálu, provozní zprávy, korespondence)1935-1936kt4
17Zagyvapálfalvaer Glasfabrik, A.G., Budapešť (výkonný výbor, výrobní kapacita van, korespondence aj.)1935-1936kt4
18Korespondence s krajskými soudy192719331936kt4
19Korespondence s okresními soudy1927kt4
20Totéž19331936kt4
21Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - Šanově1927kt4
22Korespondence s místními úřady (Újezdeček, Mstišov, Košťany, Pozorka)1927-1936kt4
23Korespondence s finančními a daňovými úřady1923-1936kt5
24Korespondence se živnostenskými úřady1927kt5
25Korespondence s revírními báňskými úřady1927-1936kt5
26Korespondence s ostatními úřady19271935-1936kt5
27Korespondence s Ústředním svazem čs. průmyslníků1935-1936kt5
28Korespondence s Německým hlavním svazem průmyslu v ČSR1936kt5
29Korespondence s lahvovým oddělením Bőhmische Union Bank v Praze (B.U.B.)1926-1928kt6
30Totéž1930kt6
31Totéž1933kt6
32Totéž1935kt6
33Korespondence s advokáty a notáři1930kt7
34Totéž1931kt7
35Totéž1935kt7
36Korespondence mezi vedením firmy v Praze a Teplicích1935kt8
37Korespondence pražského sekretariátu1936kt8
38Korespondence ředitele Ernsta Schmolky1930kt8
39Totéž1935kt9
40Korespondence Hanse Fischmanna1930-1931kt9
41Korespondence Julia Fischmanna1931-1932kt9
42Korespondence Willyho Fischmanna1931kt9
43Totéž1935-1936kt9
44Korespondence Waltera Fischmanna1935-1936kt9
45Korespondence Arnolda Fischmanna1935-1936kt10
46Běžná korespondence1927kt10
47Totéž1927kt11
48Totéž1930kt11
49Totéž1930kt12
50Totéž1933kt12
51Totéž1934kt13
52Totéž1935kt13
53Totéž1936kt13
54Poznámky k poradám, schůzkám a telefonickým hovorům1930-1931kt14