Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-Šanov
I. VEDENÍ A SPRÁVA
B. Majetkoprávní záležitosti

55Kupní a směnné smlouvy1857-1926kt 14
56Výpisy z pozemkových knih1891190719341941kt14
57Usnesení Okresního soudu v Teplicích v pozemkových záležitostech (k. ú. Mstišov a Pozorka)1897-1914kt14
58Zpětné odkoupení firmy Fischmann od akciové společnosti Triptis (kvitance, smlouva, korespondence)1919-1928kt14
59Předání sekvestrovaných forem a nástrojů firmě Komotauer Glashüttenwerke A.G.19271930-1932kt14
60Prodej továrny na tabulové sklo v Dubí (popis objektu, parcelování, korespondence)1928-1931kt14
61Pobočka v Jablonci n. Nisou (výpisy z poz. knih, jednání s firmou Riedel, tyčové sklo, korespondence)1926-1938kt14
62Josef Nowotny ml., provozovatel prodejního skladu v Lučanech nad Nisou1937-1938kt15
63Rudolf Vater, prodejní sklad tyčového skla v Lučanech nad Nisou1938kt15
64Glashüttenwerke Leopold Stiassny (prodej akcií, vystoupení z firmy Fischmann, korespondence)1927-1937kt15
65Brüxer Glashütte Ignatz Glaser (odprodej budov, konkurzní řízení, korespondence aj.)1929-1931kt15
66Trmická sklárna Krutiš a spol., s r.o., Trmice (seznam společníků, seznam zákazníků, konkurence, korespondence aj.)1931-1935kt15
67Likvidace Továrny na lahve v Radnicích u Plzně po odkoupení kartelem (darování dělnické kolonie, odprodej materiálu, demontáž hutě, podpora dělníkům)1934-1935kt15
68Důl Svornost v Pozorce (smlouvy, ocenění majetku, výkaz ploch, rozhodčí řízení, majetko-právní záležitosti)1892-1927kt16
69Důl Novoobdařené štěstí, spol. s r.o., Teplice (smlouvy, protokoly aj.)1907-1923kt16
70Těžařstvo dolu Karel v Novosedlicích (výmaz těžařstva, korespondence, daňové přiznání, likvidační bilance aj.)1919-1944kt16
71Odškodnění firmě Josef Rindskopf Sőhne v Košťanech v důsledku důlní činnosti dolu Emilie (1 plán, sanační práce, popis budov, protokoly)18871930-1934kt16
72Odškodnění a převod parcel při rozšiřování těžby na dole Svornost v k. ú. Mstišov19191926-1930kt16
73Obytný dům č. p. 53 v Košťanech (pozemnostní arch, kupní smlouva, platební knížka aj.)1895-1909kt16
74Obytný dům č. p. 506 v Trnovanech (kupní smlouva, rozhodnutí soudu)1902-1906kt16
75Obytný dům č. p. 284 v Dubí (stavební záležitosti, daně, rozhodnutí soudu)1906-1925kt16
76Různé stavební záležitosti k obytným domům ve Mstišově, Košťanech a Novosedlicích ( 5 ks plánů, usnesení soudu, rozpočet staby)1920-1933kt16
77Stavební povolení, protokoly a korespondence stavební komise (Pozorka, Jeníkov, Košťany, Teplice-Šanov, Mstišov, Bystřice)1926-1931kt16
78Stavební povolení pro dům č. p. 85 v Pozorce ( 1 plán, 6 ks skic)1937kt16
79Smlouva o prodeji parcely č. 713/1 v obci Újezdeček (3 ks plánů)1938kt16
80Vlečkové záležitosti (2 ks plánů, smlouvy, všeobecné a provozní podmínky, korespondence, Časopis pro žel. právo a politiku)18951908-1937kt16
81Vodoprávní řízení - přeložení potoka mezi Mstišovem a Košťanama a přeložení rozdělovací komory skupinového vodovodu do Mstišova1929-1930kt16
82Vodoprávní řízení - rybník v Újezdečku1933kt16
83Ocenění důlního majetku1907kt17
84Hodnota majetku k 1.1.19271927kt17
85Neoceněná zařízení - Lesní Brána, Mstišov, důl Svornost1927-1930kt17
86Odhad realit s příslušenstvím1929-1930kt17
87Odhad pozemků, budov a zařízení firmy k účelům poplatkového ekvivalentu k 1.1.19311935kt17
88Ocenění obytných domů - Újezdeček, Dubí, Teplice-Šanov, Pozorka, Mstišov, Novosedlice (21 ks plánů)1941kt17
89Soudní spor s Václavem Niebauerem, továrníkem v Teplicích-Šanově (směnná smlouva, usnesení soudu, korespondence)18941926-1931kt17
90Soudní spor s Alfredem Baierem, majitelem skladu v Pěnčíně1927-1928kt17
91Soudní spor s Arnoldem, Hugem a Martou Stiassnymi, továrníky ve Vídni a spolumajiteli firmy (obsaženy též zápisy z valných hromad)1927-1929kt17
92Soudní spor s Idou Falz, majitelkou domu č. p. 46 ve Mstišově (1 plán)1927-1931kt17
93Soudní spor s Ernstem Feixem, výrobcem skleněných perel v Lučanech nad Nisou19281930kt17
94Soudní rozepře s Ottakarem a Pauline Weissovými, nájemníky domu č. p. 571 v Pozorce1928-1931kt17
95Různé soudní spory u okresních soudů1930kt17
96Rozhodčí řízení mezi firmou Skelné hutě Lukeš a spol., a. s., Praha a Radnickým syndikátem, resp. ostatními členy lahvárenského kartelu1930-1931kt18
97Soudní spor s Erste Bőhmische Glasindustrie, A. G. Bleistadt1930-1932kt18
98Soudní spor Českých akc. skláren, a.s. v Praze s bývalým ředitelem Miloslavem Taubenestem (přípravné spisy, informace o protikartelovém jednání)1932-1933kt18
99Soudní spor s Josefem Peyerem, dělníkem v Pozorce1936-1938kt18
100Owensův stroj na výrobu lahví (dohody o užívání patentu)1907-1908kt18
101Smlouva mezi Bőhmischen Union Bank in Prag a Societe Continentale D´Appareils Mecaniques Pour La Verrerie in Genf ohledně patentu na Roirantův stroj1929-1930kt18
102Patentové záležitosti1930kt18
103Dávka z majetku a z přírůstku na majetku (výpočty, platební příkazy, korespondence s berní správou)1919-1928kt18
104Daňové záležitosti - daň z obratu (daňové přiznání, platební příkazy, rekurs, korespondence)1925-1937kt19
105Daňové záležitosti - daň výdělková (daňové výměry, přehledy výdajů, korespondence)1929-1937kt19
106Poplatky za emise (platby, odvolání, korespondence)1929-1936kt19
107Poplatkový ekvivalent (přiznání, projednání, korespondence)1930kt20
108Daň výdělková (daňové přiznání, podklady pro výpočet)1933kt20
109Detailní přílohy k přiznání ke zvláštní výdělkové dani1937kt20
110Korespondence s bankou Gebrüder Arnhold v Drážďanech19271931-1932kt20