Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-Šanov
I. VEDENÍ A SPRÁVA
C. Organizační

111Zaměstnavatelský svaz sklářských průmyslníků (oběžníky, korespondence)1931kt20
112Totéž1933kt20
113Totéž1936kt21