Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-Šanov
I. VEDENÍ A SPRÁVA
D. Investice

114Projekt k opravě vany VIIb.d.kt21
115Projekt pro odvádění generátorových splašek ze sklárny (14 ks plánů, technická zpráva, kolaudace)1927-1931kt21
116Zřízení balírny v závodě v Újezdečku (1 plán, stav. povolení, stat. výpočet)19301933kt21
117Projekt na novou úpravnu napájecí vody (5 ks plánů, rozpočet)19311941kt21
118Výstavba balírny a třídírny ve sklárně Mstišov (rozpočet, přehled režijní práce, korespondence)19361938kt21
119Rozšíření a přestavba vlečky ke sklárně v Újezdečku (5 ks plánů, technická zpráva)19361938kt21
120Stavební zpráva o přestavbě komínového kanálu vany II1940kt21
121Investiční majetek (Lesní Brána, Mstišov, Dubí, Jablonec n. Nisou)1927-1931kt21