Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-Šanov
II. ZAMĚSTNANCI

126Nájemní listy1898kt21
127Seznam nájemníků k 1.8.1919 (Mstišov, Košťany, Pozorka)1919kt21
128Domovní řád (Rudolfova huť, firma Mühlig)1919kt21
129Dělnický dům č. p. 99 v Pozorce (3 ks plánů, kupní smlouva, kvitance, kniha vodného, hypoteční záležitosti aj.)1874-1920kt21
130Dělnický dům č. p. 99 v Bystřici (kupní smlouva, kvitance, plat.příkaz, kniha vodného aj.)1900-1917kt21
131Dělnické domy č. p. 106, 116 a 117 v Újezdečku (4 ks plánů, domovní daň, poplatek za odpady, soudní rozhodnutí aj.)1901-1925kt21
132Dělnický dům č. p. 161 v Běhánkách (kupní smlouva, dlužní úpis, kniha vodného, výpis z poz. knihy aj.)1903-1920kt22
133Dělnický dům č. p. 151 v Pozorce (3 ks plánů, stavební akta, rozpočet, kniha vodného, daňové záležitosti aj.)1905-1920kt22
134Dělnický dům č. p. 119 v Újezdečku (1 plán, stavební povolení, domovní daň)19091925kt22
135Dělnické domy č. p. 73 a 153 ve Mstišově (4 ks plánů, stavební povolení k úpravám)1919-192422
136Dělnický dům č. p. 1054 v Teplicích (stavební povolení, soupis ploch)1920-1923kt22
137Dělnický dům č. p. 131 a 132 v Újezdečku (2 ks plánů, stavební povolení, soudní rozhodnutí)1920-1924kt22
138Kolektivní smlouva mezi majiteli skladů tabulového skla a zrcadel v Praze a společností sklářů a brusičů skla a Čs. obcí dělnickou v Praze1920kt22
139Přihlášky zaměstnanců k penzijnímu pojištění1926-1927kt22
140Úrazové pojištění (korespondence, přehled prémií, výpočty)1932-1933kt22
141Personální obsazení jednotlivých kanceláří1942kt22