Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-Šanov
III. ÚČETNICTVÍ

142Bilance pískovny Sylvestr1916-1929kt22
143Zprávy o změnách v bilanci1918-1923kt22
144Bilance včetně podkladů1922-1923kt22
145Bilance včetně podkladů1927kt22
146Bilance1931kt22
147Bilance - lahvové oddělení Bőhmische Union Bank1927kt23
148Podklady k bilanci - lahvové oddělení B.U.B. (revizní zpráva, tabulky, korespondence)1930-1931kt23
149Bilance - lahvové oddělení B.U.B.1931kt23
150Bilance - lahvové oddělení B.U.B.1932-1933kt23
151Bilance - lahvové oddělení B.U.B.19351937kt23
152Hrubá rozvaha1931kt23
153Inventura k 31. 12. 19221923kt23
154Inventura k 31. 12. 1923 (lahve, skleněné tyče, tabulové sklo)1924kt24
155Měsíční výkazy obratu1925-1935kt24
156Inventární soupis skladu v Jablonci n. Nisou a jeho poboček1931-1932kt24
157Výtahy z kont - lahvové oddělení B.U.B.1929-1930kt24
158Výpisy zůstatků ze saldo kont k prosinci 19311931kt24
159Přehled rezerv1931-1932kt24
160Zúčtovací kniha (Verrechnungsbuch)1938kn1