Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-Šanov
IV. NÁKUP A ODBYT

161Sdružení výrobců tyčového skla - podmínky prodejeb.d.kt24
162Kartelová dohoda s firmou Lukeš & Comp., Flaschenfabrik in Prag, G.m.b.H.b.d.kt24
163Rakouský lahvářský kartel1907kt24
164Návrh smlouvy mezi Bőhmische Union Bank jako zástupkyní sdružených lahváren a grófem Lászlem Károlyim1914kt24
165Smlouva mezi Sdružením výrobců lahví a Vaterländischen Mechanischen Flaschenfabrik, A.G., Budapest1928kt24
166Dohoda Verkaufsgemeinschaft bőhmischen Tafelglasfabriken, A.G., Prag s výrobci tabulového skla[1928]kt24
167Návrh kartelové dohody výrobců lahví1929kt24
168Dohoda výrobců tyčového skla19331936kt25
169Jednání spojených tabuláren s prodejními společnostmi Vitreou, Fenestrou a Kristallií o kontingentu (zápisy z porad, dohody, přehledy dodávek a exportních kvót)1922-1927kt25
170Jednání českých výrobců lahví se Societa anonima per l´ Industria del Vetro, Fiumicino (zápisy z jednání, dohody)1926-1929kt25
171Dodávky lahví do Turecka (poskytnutí státní záruky, smlouva)1931-1932kt25
172Dohody s Dánskem týkající se plnění dodávek1931-1935kt25
173Konvenium čsl. továren na láhve (kontingentní jednání, dohoda o výhradním zastupování v prodeji, náhrady za mléčné láhve)1937-1938kt25
174Seznam odběratelů1927-1929kt25
175Přehledy dodacích cen1928-1937kt25
176Ceník tyčového skla1933kt26
177Základní ceník lahví1933kt26
178Korespondence s Verkaufsgemeinschaft bőhmischer Tafelglasfabriken, A.G., Prag1928-1929kt26
179Totéž1930kt26
180Totéž1930kt27
181Totéž1931kt27
182Totéž1932kt28
183Totéž1933kt28
184Totéž1934kt28
185Totéž1935kt29
186Korespondence s firmou Mammo-Glas, G.m.b.H., Bremen1933kt29
187Obchodní korespondence s belgickými firmami týkající se exportu lahví1936-1937kt29