Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-Šanov
VI. TECHNICKÁ DOKUMENTACE
A. STAVEBNÍ
1. Situační a polohopisné plány

193Továrna na skleněné tyče Mstišov (9 ks)1919-1940kt30
194Továrna na tabulové sklo Dubí (6 ks)1926-1934kt30
195Továrna na výrobu lahví Lesní brána (11 ks)1934-1941kt30