Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-Šanov
VI. TECHNICKÁ DOKUMENTACE
A. STAVEBNÍ
2. Provozní budovy
c.) Jiné prostory

217Generátorová stanice (8 ks)1926-1940kt33
218Skladovací prostory a kolny (40 ks)1927-1944kt33
219Sklad písku (5 ks)19281940kt33
220Kotelna (8 ks)1928-1940kt33
221Truhlárna a tesařská dílna (2 ks)19281946kt33
222Strojovna a kovárna (2 ks)19291940kt33
223Vrátnice (6 ks)1929-1940kt33
224Garáže (7 ks)1929-1940kt33
225Elektrostanice a zámečnická dílna (1 ks)1930kt33
226Kotelna a strojovna (3 ks)1935kt33
227Strojovna turbíny (5 ks)1937-1938kt33
228Kryt protiletecké obrany (2 ks)1939-1940kt33
229Vstup do závodu Lesní brána (1 ks)1940kt33
230Tábor ruských zajatců na Lesní bráně (1 ks)1942kt33