Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-Šanov
VI. TECHNICKÁ DOKUMENTACE
A. STAVEBNÍ

1. Situační a polohopisné plány
2. Provozní budovy
3. Dělnické domy a kanceláře
4. Doly
5. Ostatní