Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Všeobecný rejstřík | Rejstřík časů | Rejstřík jmen | Rejtřík míst | Rejstřík věcných předmětů
... | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Č e r n ý Jakub, ovčák na léně Biskupice u Znojma
Č e r n ý Josef, advokát
Č e r v i n k a - Dorota, manželka Karla Antonína
Č e r v i n k a - Karel Antonín, správce na lenním statku Biskupice u Znojma
Č e r v i n k a - rod
Č i ž k a Bartoloměj, farář a děkan v Biskupicích u Znojma
Čechy země
Čeládka
Činže
Čižba, lov ptáků