Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Všeobecný rejstřík | Rejstřík časů | Rejstřík jmen | Rejtřík míst | Rejstřík věcných předmětů
... | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
F a b e r - Terezie, manželka Františka Pillera z Pillersdorfu
F a s s l o v á Sabina, vdova po městském kominíku ve Znojmě
F i s ch e r Josef, sládek v Horní Moštěnici
F o u k a l František, domkář v Biskupicích u Znojma
F r a n k o v á Regina, představená kláštera sv. Jakuba ve Vídni
F u r ch t o v á Eleonora, vdova ze Znojma
Farář, kněz
Finance - viz heslo Peníze
Fundus instructus, kmenový hospodářský majetek statku - viz hesla Léno, Majetek