Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Všeobecný rejstřík | Rejstřík časů | Rejstřík jmen | Rejtřík míst | Rejstřík věcných předmětů
... | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
G a l a n t a Konstantin, hostinský v Třebíči
G e f r ö h r Kristian, krejčí ve Znojmě
G r o d e c k ý Jan, biskup olomoucký
G r o n o l - Anna, dvakrát provdaná jako Süsswein a Schramm
G r u b e n t h a l Jan Antonín, držitel pohledávky na léně Biskupice u Znojma
G r ä t z n e r , advokát
G ö t z e l o v á Terezie, provdaná Kreutzová
G ö t z e l o v á Terezie, z Brna, držitelka pohledávky na léně Biskupice u Znojma
Glogovský - viz z Glogova
Grunt, grunty - vyvázání, alodifikace