Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Všeobecný rejstřík | Rejstřík časů | Rejstřík jmen | Rejtřík míst | Rejstřík věcných předmětů
... | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
H a i m m e r l e , agent biskupa Hamiltona ve Vídni
H a l a m a Maxmilián, svobodný dvořák v Ořechovičkách
H a m i l t o n Maxmilián, biskup olomoucký
H e r b s t František, MUDr., ze Znojma
H e r m a n n Jan, hostinský ve Slavičíně
H o c k Adam Ignác, advokát
H o f f m a n n Bedřich, měšťan z Kroměříže
H o l b o v s k ý Jan, kupec vrchnostenského hostince v Biskupicích
H o l b o v s k ý Jan, hostinský v Biskupicích u Znojma
H o r n í M o š t ě n i c e (něm. Ober Moschtienitz), okr. Přerov
Hajný
Halama - viz z Jičína
Hausperský - viz z Fanálu
Hluboký, hospodářský dvůr na lenním statku Slavičín, okr. Zlín
Hodic - viz z Hodic
Homagium, lenní přísaha věrnosti, slib - viz heslo Léno
Hostim (něm. Hösting), okr. Třebíč
Hostinec
Hostinec - U černého orla ve Znojmě
Hostinský
Hranice (něm. Weisskirchen), okr. Přerov
Hranice, hraniční protokoly
Hrnčíř
Hrotovice (něm. Hrottowitz), okr. Třebíč
Hustopeče (něm. Auspitz), okr. Břecla
Hypotéka