Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Všeobecný rejstřík | Rejstřík časů | Rejstřík jmen | Rejtřík míst | Rejstřík věcných předmětů
... | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Intabulace, vklad od knih, zaknihování - viz hesla Kniha, Léno
Inventura, inventář, soupis majetku - viz též hesla Léno, Majetek,Soupis
Investitura, uvedení leníka v léno - viz heslo Léno