Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Všeobecný rejstřík | Rejstřík časů | Rejstřík jmen | Rejtřík míst | Rejstřík věcných předmětů
... | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
J a n d a Matyáš Tadeáš, farář v Rosicích
J a n o t a Jan Josef - farář v Biskupicích
J a v ů r e k Jan, hrnčířský mistr v Třebíči
J e ch Jan Josef, poštmistr ve Vranovské Vsi
J i ř í č k o v á Anna, děvečka na léně Biskupice u Znojma
Jakartovský - viz ze Sudic
Jankovský - viz z Vlašimě
Jankovský z Vlašimě - rod
Jaroměřička, potok zvaný též Rokytka, přítok řeky Rokytné na Znojemsku
Jemnice (něm. Jamnitz), město, okr. Třebíč