Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Všeobecný rejstřík | Rejstřík časů | Rejstřík jmen | Rejtřík míst | Rejstřík věcných předmětů
... | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
K a r á s e k Antonín - magistrátní rada a syndik v Kroměříži
K i b e l s b e k h - Josef Jindřich, správce v Bílé Lhotě
K i b e l s b e k h - Marie Josefa, rozená Schmidtová z Prostějova, manželka správce Josefa Jindřicha z Bílé Lhoty
K l e i n Jan Michal, hajný z revíru barona Hausperského z Fanálu
K o b y l k a Pavel, správce statku Biskupice u Znojma
K o d e l a (alias Koudela) Jan, hostinský v Biskupicích u Znojma na hospodě Závist, později v Lažínkách
K o p a l - František, správce lenního statku Biskupice u Znojma
K o p a l - Leopoldina, ze Znojma, univerzální dědička po MUDr. Františku Herbstovi
K o z e l k a Pavel Bedřich, důchodní na léně Biskupice u Znojma
K r e u t z o v á Terezie, rozená Götzlová
K r u g o v á Cecílie, vdova a lékarnice u Bílého Anděla ve Znojmě
K r u m p h o l z Josef Heřman, vrchní úředník na panství kláštera Louka u Znojma
K u r a n d a - Martin, syn Pavla, hospodáře z Lukova
K u r a n d a - Pavel, hospodář z Lukova, otec Martina
K ä l l n e r František Ferdinand, purkrabí v Dalešicích
K ä l s b e r g František Václav, JUDr.
K ü b l i n g Šebestián
K ř í ž Jan, pasák krav a řezač slámy na léně Biskupice u Znojma
Kacíř
Kaducita, odúmrť - viz hesla Léno, Odúmrť
Kalkulace prozatímní, Interimal-Calculation - viz hesla Cena, Léno
Kanonie, sídlo řeholních kanovníků
Kapitula dómská olomoucká
Kaple, kaplanka
Kaplíř - viz ze Sulevic
Katastr - rustikální
Katastr daňový
Katastr, katastrální rozloha obce, panství, léna
Kauce
Kašnic - viz z Weinbergu
Klášter
Klášter sv. Hypolita v Louce u Znojma
Kniha, knihy - depurace, výmaz z knih
Kniha, knihy - výtah z lenních desk
Kniha, knihy - zemské desky Dolního Rakouska
Kniha,knihy - vklad od knih, zaknihování, intabulace
Knihovna
Kněz, kaplan - viz heslo Farář
Kominík
Konkurz, soudní vyrovnání dluhu
Kontribuce - viz heslo Daň
Kostel
Kotulínský - viz z Kotulína
Koupě, kupní smlouva, cena, prodej
Kovárna
Kovář
Kralice (něm. Kralitz), okr. Třebíč
Kratzer - viz ze Schönspergu
Krejčí
Krhov (něm. Kirhau), okr. Třebíč
Kroměříž (něm. Kremsier), metropole na Moravě
Krádež
Krám masný
Kuchař
Kurátor - viz heslo Poručník
Křižanov (něm. Kržizianau), okr. Žďár n. Sázavou