Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Všeobecný rejstřík | Rejstřík časů | Rejstřík jmen | Rejtřík míst | Rejstřík věcných předmětů
... | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
M a a t z Ondřej, kovář ve Vevčicích
M a ch á č e k Tadeáš, důchodní v Moravském Krumlově
M a h r František Josef, správce lenního statku v Biskupicích u Znojma
M a l e č e k Tomáš, šafář na dvoře Hluboký na léně Slavičín
M a r i e T e r e z i e , císařovna rakouská etc.
M e l ch i a r t Josef, lékárník a měšťan ve Znojmě
M e l k u s Jan, mlynář v Lukově
M e r c u r i a n Jakub, olomoucký probošt, biskupský administrátor
M i e s s - Alžběta, rozená z Flammu, matka Anny Wertichové
M i e s s - Josef, komorní respicient v Brně, manžel Alžběty
M i k s t o v á Kateřina, děvečka na léně Biskupice u Znojma
M i l b a ch Jakub, poddaný
M i m m e r Jiří Norbert, kancelista
M o d r u n ka Josef
M o n s e Josef Vratislav, JUDr.
M o n t a g Josef Jan, děkan v Jevišovicích
M o n t e c u c u l i Rajmund, generál
M o s e r - Johana, manželka Jana z Widmeru a Matyáše z Wertema
M ü l l e r Jiří Vojtěch, lenní advokát
Majetek - majetkoprávní vyrovnání, narovnání
Majetek - separace majetku
Majetek - soupis, popis, inventář, fundus instructus
Mapa, mapy, situační nákres
Maso, masný krám
Mathényi - viz z Kösselökö
Matrika, matriční výpis
Meixner - viz z Meixenau
Miglio - viz z Prunbergu
Mlynář
Mlýn
Mobiliář - viz heslo Zámek
Morava, moravský - země
Moravské Budějovice (něm. Mährisch Budwitz), okr. Třebíč
Moravský Krumlov (něm. Mährisch Kromau), okr. Znojmo
Most
Mouka
Myrbach - viz z Rheinfeldu
Myslibořice (něm. Misliborzitz), okr. Třebíč
Myslibořice (něm. Myslibořitz), okr. Třebíč - panství
Mýto, mýtné
Město, městečko
Měšťan, měšťané