Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Všeobecný rejstřík | Rejstřík časů | Rejstřík jmen | Rejtřík míst | Rejstřík věcných předmětů
... | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
N e h r u s Jan Jakub, císařský rada
N e i s a r Jiří Ferdinand, farář v Biskupicích u Znojma
N e r u d a František, mlynář v Biskupicích u Znojma
N o r b e r t , opat kláštera sv. Hypolita ve Znojmě
N o v o t n á Anna
Nadace, příspěvek - mešní
Nadlesní
Narození, křest
Nařízení, patent
Nařízení, rozhodnutí, patenty
Nedělkovský - viz z Nedělky
Nemoc, onemocnění, nemocní
Neštěstí, živelná pohroma
Nové Syrovice (něm. Neu Serowitz), okr. Třebíč
Nový Hrádek (něm. --), hrad u Lukova, okr. Znojmo
Nájem, pronájem, pacht
Nájemce
Náklady udržovací
Násilí, špatné zacházení