Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Všeobecný rejstřík | Rejstřík časů | Rejstřík jmen | Rejtřík míst | Rejstřík věcných předmětů
... | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
O l i v a Jan, pekař ve Znojmě
O t t - Alois, JUDr., poučník Amálie Trostové
O t t - František, JUDr.
O t t - Rudolf, JUDr., lenní mandatář
Obchodník
Obchodník se suknem
Obec, obecní rada, představení obce
Obilí
Obligace, cenné papíry
Obroční, důchodní, kontribuční výběrčí
Obvinění, vina
Obyvatel, osedlý, soused
Odkolek - viz z Újezdce
Odúmrť, kaducita
Olomouc, olomoucký (něm. Olmütz), metropole na Moravě
Opat
Oprava, meliorace, renovace
Orlík - viz z Laziska
Ostašovský - viz z Ostašova
Ovce, pád ovcí
Ovčák
Ořechovičky (něm. Klein Urhau), okr. Brno-venkov