Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Všeobecný rejstřík | Rejstřík časů | Rejstřík jmen | Rejtřík míst | Rejstřík věcných předmětů
... | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
P a ř í z e k Lukáš, hajný na léně Biskupice u Znojma
P e s t a l u z z i Ondřej
P i ch l e r - Anna Marie, manželka Karla, lékaře ve Znojmě
P i ch l e r - Karel, lékař ve Znojmě
P i n k u s Marek, žid v Rosicích
P l a u c k Bedřich, JUDr. ve Vídni
P o d i v i n s k ý Jan Karel, advokát
P o l á k Matěj, nájemce Horního mlýna na léně Biskupice u Znojma
P o m e s i a n František Dominik, děkan v Biskupicích u Znojma a v Bystřici n. Pernštejnem
P o n l e ch n e r Jan Jakub, poštmistr v Rosicích
P o p p Josef Ignác, zemský advokát
P o s p í š i l - Hynek, syn hostinského v Biskupicích u Znojma
P o s p í š i l - Václav, hostinský v Biskupicích
P o z o r n ý Antonín, sládek ve Slavičíně
P r a ž á k Alois, JUDr. v Brně
P r o ch á z k a Matěj, zahradník na lenním statku Biskupice u Znojma
P r o t i v i n s k ý Ludvík, kuchař u hrabat Tauberů z Taubenfurthu a Dubských z Třebomyslic
P u ch s k a n d l Vavřinec, tesař v Biskupicích u Znojma
P u m Matěj, krejčí ve Znojmě
P y r u ch t a Jakub, mlynář v Naměšti nad Oslavou
P ö s t e l l - Marie Barbora, provdaná Schröffelová ze Schröffelheimu, podruhé Cischini
Pacholek
Palírna, pálenice
Pamatka, soudní výpis - viz heslo Právo
Panoš - viz z Kreuzinfeldu
Panství - Bílá Lhota
Panství - Bítov
Panství - Hostim
Panství - Hrotovice
Panství - Jemnice
Panství - Jevišovice
Panství - Kroměříž
Panství - Myslibořice
Panství - Nové Syrovice
Panství - kláštera sv. Hypolita v Louce u Znojma
Panství - pánů Jankovských z Vlašimě
Panství statek - Slatina
Panství, statek - Nový Hrádek
Panství, statek - Skalice
Panství, statek - Vranov
Pastviny
Pasák
Patent - viz heslo Nařízení
Pavlovský - viz z Pavlovic
Pekař
Pekárna
Peníze, finance, kapitál, platy, účty, taxy
Pečeti církevní - Barthalotti Jan Leopold, farář v Biskupicích
Pečeti církevní - Castelle Eliáš František, probošt olomoucké kapituly
Pečeti církevní - Chotek Ferdinand Maria, arcibiskup olomoucký
Pečeti církevní - Colloredo-Waldsee Antonín Theodor, arcibiskup olomoucký
Pečeti církevní - Egckh Leopold Bedřich, biskup olomoucký
Pečeti církevní - Frindt Markulin, biskupský sekretář
Pečeti církevní - Hamilton Maxmilián, biskup olomoucký
Pečeti církevní - Janda Matyáš Tadeáš, farář v Rosicích
Pečeti církevní - Karel vévoda Lotrinský, biskup olomoucký
Pečeti církevní - Leopold Vilém, biskup olomoucký
Pečeti církevní - Libický Jan Tadeáš, biskupský rada
Pečeti církevní - Metropolitní dómská kapitula v Olomouci
Pečeti církevní - Metropolitní kapitula v Olomouci
Pečeti církevní - Neisar Jiří Ferdinand, farář v Biskupicích u Znojma
Pečeti církevní - Norbert, opat kláštera sv. Hypolita ve Znojmě
Pečeti církevní - Oedt František Ferdinand, děkan olomoucké kapituly, biskupský administrátor
Pečeti církevní - Rudolf Jan, arcibiskup olomoucký
Pečeti církevní - Schwentner Josef, dómský vikář a přísežný porotce
Pečeti církevní - Sedláček Josef Antonín, farář v Biskupicích
Pečeti církevní - Urbánek Jan Ferdinand, farář v Šumicích
Pečeti církevní - administratura olomouckého biskupství v době sede vacante
Pečeti církevní - kolej piaristů v Kroměříži
Pečeti církevní - konvent františkánů ve Znojmě
Pečeti církevní - konvent kláštera Marie Lorety v Jaroňovicích
Pečeti církevní - konvent minoritů u sv. Františka v Brně
Pečeti církevní - konvent u sv. Maří Magdaleny v Brně
Pečeti církevní - právní úřad dómských kapitulních statků v Brně
Pečeti církevní - z Laziska Orlík Karel Julius, biskupský administrátor
Pečeti církevní - z Lichtenštejna-Kastelkornu - Jakub Arnošt, biskup olomoucký
Pečeti církevní - z Lichtenštejna-Kastelkornu - Karel, biskup olomoucký
Pečeti církevní - z Troyeru Ferdinand Julius, biskup olomoucký
Pečeti církevní - ze Santhilier Grauer Roderich, administrátor olomouckého biskupství
Pečeti církevní - ze Schrattenbachu Wolfgang, biskup olomoucký
Pečeti církevní - ze Schröffenheimu Schröffel Ferdinand, biskupský administrátor
Pečeti církevní - Čižba Bartoloměj, farář a děkan v Biskupicích u Znojma
Pečeti církevní- arciknížecí arcibiskupská agencie ve Vídni
Pečeti další - Adolf Jan František, aktuár
Pečeti další - Auer Jan Ignác, ragistrátor moravského královského tribunálu v Brně
Pečeti další - Bartoň Urban
Pečeti další - Beertigam Matyáš Michael, kolář ve Znojmě
Pečeti další - Bockher Jiří Tadeáš, správce statku ve Všechovicích
Pečeti další - Bosch Josef Ignác, registrátor vrchního soudu ve Vídni
Pečeti další - Brandl Josef, městský sluha ve Znojmě
Pečeti další - Braunstein Jan Bedřich, tesařský mistr
Pečeti další - Bucks Havel Karel, šafář z Biskupic
Pečeti další - Butsch Jan Křtitel, veřejný notář ve Vídni
Pečeti další - Březina Karel, správce na statku Nové Syrovice
Pečeti další - Ceplichal Jan Leopold, soukeník v Třebíči
Pečeti další - Contrini Jan Křtitel, úředník zemského taxového úřadu ve Vídni
Pečeti další - Dobrovolný Josef, notář z Uherského Brodu
Pečeti další - Dolejšovský Jiřík, tesařský mistr z Myslibořic
Pečeti další - Dämisch Josef, zednický mistr
Pečeti další - Edlmayer Petr Ignác, advokát
Další