Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Všeobecný rejstřík | Rejstřík časů | Rejstřík jmen | Rejtřík míst | Rejstřík věcných předmětů
... | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Pečeti další - Ehrlig Vavřinec Gotfried, měšťan ve Znojmě
Pečeti další - Ehrlinger Vavřinec
Pečeti další - Eminger Karel, magistrátní rada ve Znojmě
Pečeti další - Erst Václav, lékař
Pečeti další - Fasslová Sabina, vdova po kominíku ve Znojmě
Pečeti další - Fischer Jiří Ferdinand, expeditor zemské kanceláře ve Vídni
Pečeti další - Fischer Josef, sládek v Horní Moštěnici
Pečeti další - Galanta Konstantin, hostinský a měšťan v Třebíči
Pečeti další - Geisler František, registrátor moravského královského tribunálu v Brně
Pečeti další - Grossbauer Josef Bedřich, advokát v Brně
Pečeti další - Gräwäni Tobiáš, zednický mistr z Jaroměřic nad Rokytnou
Pečeti další - Guarinet Antonín, sekretář ve Vídni
Pečeti další - Han Bedřich, registrátor tajné dvorské kanceláře ve Vídni
Pečeti další - Hanusík Josef, svědek
Pečeti další - Heimmerle, agent biskupa Hamiltona ve Vídni
Pečeti další - Heinisch František Josef, obroční z Myslibořic
Pečeti další - Heinrich Tobiáš, magistrátní rada
Pečeti další - Hendl Ferdinand, dveřník moravského královského tribunálu
Pečeti další - Hiller Antonín, tesař
Pečeti další - Hofer Jan Řehoř, dveřník české dvorské kanceláře
Pečeti další - Hofmanová Kateřina
Pečeti další - Holbovský Jan, kupec vrchnostenského hostince v Biskupicích
Pečeti další - Karas František Josef, viceregistrátor
Pečeti další - Kibelsbekh Josef Jindřich, správce v Bílé Lhotě, s manželkou Marií Josefou
Pečeti další - Kindler Antonín Ignác
Pečeti další - Kindler Antonín Ignác, notář ve Znojmě
Pečeti další - Klein Jan Michal, hajný z revíru barona Hausperského z Fanálu
Pečeti další - Klug Jan Antonín, registrátor moravského tribunálu v Brně
Pečeti další - Kodela (alias Koudela) Jan, hostinský na hospodě zvané Závist
Pečeti další - Koldscheider Jan Josef, registrátor olomoucké konzistoře
Pečeti další - Kopal František, úředník na léně Biskupice u Znojma
Pečeti další - Koranda Martin, hospodář v Biskupicích u Znojma
Pečeti další - Kousek Antonín Florian, svědek
Pečeti další - Kurtz Jan Jiří, registrátor zemských desk v Brně
Pečeti další - Källner František Ferdinand, purkrabí v Dalešicích
Pečeti další - Kälsberg František Václav, JUDr.
Pečeti další - Köller Josef Arnošt, městský registrátor v Brně
Pečeti další - Křandalský Václav, řezník
Pečeti další - Langer František, advokát
Pečeti další - Lontano Jan Křtitel Adam, lenní protokolista
Pečeti další - Macháček Tadeáš, důchodní v Moravském Krumlově
Pečeti další - Mahr František Josef, správce lenního statku v Biskupicích u Znojma
Pečeti další - Malák Prokop Jakub, správce lenního statku Újezd u Znojma
Pečeti další - Mannspreger Jakub Ignác, c.k. taxátor ve Vídni
Pečeti další - Mazáč Václav, nadlesní na panství Dalešice
Pečeti další - Melkus Jan, mlynář v Lukově
Pečeti další - Merkl Josef František, komisař
Pečeti další - Mimmer Jiří Norbert, kancelista
Pečeti další - Nehrus Jan Jakub, veřejný notář a dvorský sekretář ve Vídni
Pečeti další - Nessel Filip Josef, lenní sekretář
Pečeti další - Noha František Karel, registrátor a expeditor biskupské kanceláře
Pečeti další - Noha František Karel, viceregistrátor a expeditor biskupské kanceláře
Pečeti další - Oliva Jan, pekař ve Znojmě
Pečeti další - Ott František, JUDr., lenní mandatář
Pečeti další - Otypka Antonín, pudmistr v Biskupicích u Znojma
Pečeti další - Pavel Šimon Jan, syndik v Třebíči
Pečeti další - Perti Josef Placidus, lenní sekretář
Pečeti další - Pestaluzzi Ondřej
Pečeti další - Plauck Bedřich, JUDr. ve Vídni
Pečeti další - Pokorný Josef, správce statku v Hrotovicích
Pečeti další - Ponlechner Jan Jakub, poštmistr v Rosicích
Pečeti další - Pražák Alois, JUDr. v Brně
Pečeti další - Protivinský Ludvík, kuchař u hrabat Tauberů z Taubenfurthu a Dubských z Třebomyslic
Pečeti další - Pšenička Jan Josef, solicitátor v Kroměříži
Pečeti další - Rangel Ignác Josef, advokát
Pečeti další - Rechenberger Jan Arnošt, mýtný v Biskupicích
Pečeti další - Reichl Tomáš, mlynář ve Vítonicích
Pečeti další - Richter Ferdinand Jan, advokát a vnucený správce
Pečeti další - Ruberl Izrael, žid ve Slavkově u Brna
Pečeti další - Ryger Antoním Jakub
Pečeti další - Saltzer Jan Jakub ze Znojma
Pečeti další - Sartorius Tomáš, biskupský pokladník
Pečeti další - Sauerschick Karel Josef, radní ve Znojmě
Pečeti další - Scheibner Ferdinand, hostinský ve Znojmě
Pečeti další - Schierl Jiří Bedřich, královský prokurátor
Pečeti další - Schindler Josef Emanuel, správce a obroční na lenním statku Biskupice u Znojma
Pečeti další - Schirmeissen Josef, advokát
Pečeti další - Schmidtové, členové rodiny z Prostějova
Pečeti další - Schubert František Maxmilián, arcibiskupský sekretář
Pečeti další - Schützenhoffer Matyáš
Pečeti další - Schützenhoffer Matyáš, měšťan ve Znojmě
Pečeti další - Sedlický Jan Nepomuk, obroční z Myslibořic
Pečeti další - Sedlický Jan Nepomuk, z Biskupic u Znojma
Pečeti další - Selbek Gabriel J., svědek
Pečeti další - Slovák Jan Václav, nájemcem lenního statku Biskupice u Znojma
Pečeti další - Smetana Martin, sládek v Biskupicích u Znojma
Pečeti další - Spina Karel Jan, svědek
Pečeti další - Stibor Jan Ferdinand, lékař ve Znojmě
Pečeti další - Stienecker Jan Jiří, dvorský registrátor ve Vídni
Pečeti další - Stienecker Jan Jiří, registrátor tajné dvorské kanceláře ve Vídni
Pečeti další - Stutter Maxmilián Arnošt, správce chudinského domu ve Vídni
Pečeti další - Stännacher František, zednický mistr ze Znojma
Pečeti další - Sultzbeck Antonín Josef, z Brna
Pečeti další - Thill František Jan, měšťan ve Znojmě
Pečeti další - Tomanský Karel, měšťan v Brně
Pečeti další - Tomek Václav, mlynář v Biskupicích
Pečeti další - Unrath Jan Jíří, měšťan ve Znojmě
Pečeti další - Urbanik Antonín, registrátor moravského tribunálu v Brně
Pečeti další - Vaisser Tobiáš, polesný
Pečeti další - Valenta Antonín Karel, registrátor moravského tribunálu v Brně
Předchozí Další