Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Všeobecný rejstřík | Rejstřík časů | Rejstřík jmen | Rejtřík míst | Rejstřík věcných předmětů
... | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Š a n d a Jiří, šafář na lenním statku v Biskupicích u Znojma
Š t i a v a - Jiří, poddaný
Š t i a v a - Tobiáš, rychtář v Újezdě u Znojma
Š t ě p á n František, advokát
Š v á b Ondřej, šafář na léně Biskupice u Znojma
Š ť a s t n ý Ondřej, farář v Moravských Budějovicích
Šafář, šafářka
Škoda, škody na majetku
Škoda, škody válečné
Škola - výstavba školní budovy
Šlejnic - viz ze Šlejnic
Šumice (něm. Schömitz), okr. Znojmo
Šárovec - viz ze Šárova