Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Všeobecný rejstřík | Rejstřík časů | Rejstřík jmen | Rejtřík míst | Rejstřík věcných předmětů
... | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
T e r t z Jan Antonín
T e t z l e r - Emanuel František na Litultovicích
T h i l l František Jan, měšťan ve Znojmě
T o m a n Jáchym, kněz v Biskupicích
T o m a n s k ý Karel, měšťan v Brně
T o m e k Václav, mlynář v Biskupicích
T r o s t - Amálie, dcera Jana, zemského advokáta
T r o s t - Jan, JUDr., zemský advokát, otec Amálie
Tauber - viz z Taubenfurthu
Taxa, taxové záležitosti
Tesař
Testament - viz heslo Závěť
Tr o s t - Amálie, dcera JUDr. Jana Trosta, provdaná z Mundi
Tr o s t - Jan, JUDr., otec Amálie, provdané z Mundi
Trautner - viz z Trautenheimu
Trh výtoční
Třebíč (něm. Trebitsch), metropole na Moravě