Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Všeobecný rejstřík | Rejstřík časů | Rejstřík jmen | Rejtřík míst | Rejstřík věcných předmětů
... | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Ú j e z d (něm. Aujezd), okr. Znojmo
Úmrtí, zemřelí
Úrok z vkladu
Účet, úty, likvidace účetní, zúčtování, skontrace
Úřad - c.k. justiční rada ve Vídni
Úřad - depozitní lenní
Úřad - důchodní
Úřad - fiskálnív Brně
Úřad - justiční kroměřížského panství
Úřad - krajský ve Znojmě
Úřad - lenních desk v Kroměříži
Úřad - moravské zemské gubernium v Brně
Úřad - moravský královský tribunál
Úřad - obroční
Úřad - purkrabský
Úřad - sirotčí v Hranicích
Úřad - soud moravskoslezský zemský v Brně
Úřad - spořitelna v Brně
Úřad - taxový lenní
Úřad - vrchní v Bítově