Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Všeobecný rejstřík | Rejstřík časů | Rejstřík jmen | Rejtřík míst | Rejstřík věcných předmětů
... | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
V a l a š s k é M e z i ř í č í (Wallachisch Meseritsch), okr. Vsetín
V l č e k Jan, mlynář v Kralicích
V l č o h o r s k ý Daniel, nájemce Dolního mlýna na léně Biskupice u Znojma
V o j k o v s k ý Jan, hejtman v Myslibořicích
V o l á k Havel, pacholek na léně Biskupice u Znojma
V o s t r o v s k ý Petr, panský zahradník v Biskupicích u Znojma
V r a b e c Antonín Václav, měšťan z Valašského Meziříčí
V y s l o u ž i l František, měšťan
V š e t e č k a Karel Josef, exekutor pozůstalosti
Vasallagium, vazalský úkon zahrnující v sobě lenní přísahu a přijetí invetitury - viz heslo Léno
Vdovec, vdova
Vetter - viz z Lilien
Vevčice (něm. Wewtschitz), okr. Znojmo
Vidualitium, vdovské věno - viz heslo Důchod
Vnucená správa na léně
Vojsko, vojáci, armáda
Vojsko, vojáci, armáda - pěší pluk Schrötterův v Brně
Vosterský - viz ze Sulevic
Vranovská Ves (něm. Frainersdorf), okr. Znojmo
Vražda
Vyhoštění z domu
Vyvázání ze závazku, alodifikace
Vyšetřování, výslech, šetření
Vyškov (něm. Wischau), metropole na Moravě
Víno
Vítonice (něm. Wainitz), okr. Znojmo
Výmazání dluhu, břemene, závazku, depurace
Výnos z lenního statku - viz heslo Léno
Výpis soudní - viz heslo Právo
Výživné (alimenta)
Věno - viz hesla Důchod, Léno
Věřitel, věřitelé