Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Všeobecný rejstřík | Rejstřík časů | Rejstřík jmen | Rejtřík míst | Rejstřík věcných předmětů
... | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
W e h r l František Antonín, městský ranhojič ve Znojmě
W e r n e r Martin, z Brna
W e r t i ch o v á Anna, dcera Alžběty, rozené z Flammu, z prvního manželství
W i e d e r l e ch n e r - Václav Jan, manžel Doroty
W i e d e r l e ch n e r - Dorota, manželka Václava Jana
W i s s g r i l l Jan Jiří, obchodník se suknem ve Znojmě
W o g u n Jan, sládek na léně Biskupice u Znojma
W o l f Rafael, kvardián konventu u sv. Maří Magdaleny v Brně
W u r g l Jan, kovář v Biskupicích u Znojma
W ü r z e l Jan, kovářský mistr
Wald, statek Františka Xavera ml. Pillera z Pillersdorfu v Dolním Rakousku
Walter - viz z Waltersperka
Weiss - viz z Lilienburgu
Wien (čes. Vídeň), metropole v Rakousku
Wien Vídeň, metropole v Rakousku
Wipplar - viz z Ušic