Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2980Alien. I/11Záležitosti mlýna na potoce Jaroměřičce na lenním statku Biskupice - mj. opis smlouvy na prodej mlýna mezi Františkem Nerudou a mlynářem z Naměště (nad Oslavou) Jakubem Pyruchtou (1786), žádost Pyruchty o povolení prodeje a jeho schválení arcibiskupem Colloredo-Waldsee (1797), jednání o změnu smlouvy mezi Jindřichem z Daunu, Josefem Pyruchtou a lenní kanceláří (1838-1839);karton193