Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3002Oner. II/17Intabulace 1 000 zl. na lenním statku Biskupice pro Antonína markýze Bottu d´Adorno z podílu Josefa Pillera z Pillersdorfu, adjutanta při vrchním velení Schrötterova pěšího pluku v Brně;1803karton194
3017Oner. II/32Vymazání pohledávek zapsaných na lenním statku Biskupice, určených pro Johannu z Kronfelsu, Kašpara Uherku, Karla Dvořáčka a Antonína markýze Bottu d´Adorno;1824karton194