Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3004Oner. II/19Intabulace pohledávky ve výši 400 zl. na lenním statku Biskupice na podílu Josefa Pillera z Pillersdorfu, zemřelého kapitána Schrötterova pěšího pluku v Brně, ve prospěch svobodného dvořáka v Ořechovičkách Maxmiliána Halamy;1805karton194
3006Oner. II/21Vymazání pohledávky ve výši 400 zl. na lenním statku Biskupice, nárokované původně svobodným dvořákem z Ořechoviček Maxmiliánem Halamou na podílu zemřelého kapitána Schrötterova pěšího pluku v Brně Josefa Pillera z Pillersdorfu a nyní vymazané na žádost Josefa z Flammu, univerzálního dědice po zemřelém Pillerovi;1806karton194