Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3019Oner. II/34Intabulace tří pohledávek v celkové výši 32 220 zl. ve prospěch Ludmily Dlouhoveské z Langendorfu, rozené Panošové z Kreuzinfeldu, a Aloise a Františka Xavera ml. Pillery z Pillersdorfu na lenním statku Biskupice;1825karton194