Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3222Misc. XII/165Výkaz surogátního kapitálu zapsaného na lenním statku Biskupice, pořízený lenním depozitním úřadem pro JUDr. Aloise Pražáka, zastupujícího držitele statku bratry Jindřicha, Vladimíra a Otokara z Daunu;1866karton210
3046Oner. II/61Jednání o vymazání dluhu ve výši 24 110 zl., váznoucího na lenním statku Biskupice za držitelů statku bratrů z Daunu Vladimíra a Otokara, vedené právními zástupci JUDr. Rudolfem Ottem, lenním mandatářem, a JUDr. Aloisem Pražákem z Brna, zastupujícím bratry z Daunu - mj. popis statku z roku 1854 (opis), odhad vybraných vrchnostenských budov z roku 1853 (opis), sumář příjmů a vydání statku z roku 1823 (opis);karton195