Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3052Sperr. I/3Spory na lenním statku Biskupice - mj. schválení prodeje statku po smrti Matyáše z Wertemate olomouckou kapitulou (1669), půhon podaný císařským prokurátorem na biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu stran prodeje statku Janu Karlovi Staindlovi z Plessenödtu (1682), oznámení úmrtí Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic († 7.10.1694), inventář statků Biskupice a Újezd sepsaný lenním písařem Vilémem Alexandrem Halamou z Jičína (1694), spor Anny Marie Bartoňové, vdovy po Urbanu Bartoňovi, s potomky Zdeňka Dubského o zadržené peníze (1698, 1703-1706), vyjádření moravského tribunálu (1704), půhon Oldřicha Raffia z Kleefeldu na Františka Antonína Salavu z Lípy o dlužné peníze (1706), korepondence Jana Karla Dubského s Karlem Antonínem Červinkou stran dlužné kauce (1753);1669 - 1753karton196