Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3058Misc. I/2Výpis z posudkových knih lenního práva, pořízený lenním písařem Janem starším Jakartovským ze Sudic pro Kateřinu Nedělkovskou z Nedělky, rozenou Šárovcovou ze Šárova, zaznamenávající odhad na díl vsi Biskupice, náležící Zachariáši Láryšovi ze Lhoty;1631karton197