Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3060Misc. I/4Záležitosti lenních statků Biskupice a Újezd - mj. privilegium z roku 1502, kterým Adam z Bačkovic a Police uděluje poddaným v Biskupicích právo odúmrti (nedatovaný opis), privilegia z roku 1573, kterými biskup Jan Grodecký potvrzuje královskému radovi a sekretáři Mikuláši Walterovi z Waltersperka, svému leníkovi na Biskupicích, jím držený statek svobodně připsat či prodat a současně na něm zapsat manželce Aleně Pušovně z Michelsdorfu věnem 5 000 zl. (2 nedatované opisy), napomenutí poddaných v Biskupicích od biskupa Ditrichštejna, aby zachovávali poslušnost Aleně vdově po zemřelém Stanislavu Rogojském z Rohozníka a robotovali jako dříve (1606), svolení biskupa Ditrichštejna k prodeji statku Biskupice pro Ladislava Šlejnice ze Šlejnic a statku Újezd pro Bedřicha Jankovského z Vlašimě (1610), instrukce biskupa Ditrichštejna ke stížnosti poddaných z Biskupic na vrchnost (1612), Ditrichštejnova žádost na Šlejnice o poskytnutí závěti Rogojského v souvislosti s prodejem léna Zigmundu Volfovi Jankovskému z Vlašimě (1617), obeslání kněze v Biskupicích Jáchyma Tomana a Buriana Mikuláše Srnovce z Varvažova k lennímu soudu "v příčině nářku poctivosti" (1617), spor Matyáše z Wertema s poddanými v Biskupicích o robotu a křivé obvinění, že na statku drží kacířského správce Jana Albrechta Glogovského z Glogova i jiné kacířské osoby, odmítající sv. přijímání (1638), napomenutí správce Glogovského, aby neutiskoval poddané a dosvědčil, že se zpovídal a přijal svátost oltářní (1638), žádost Matyáše z Wertema u biskupského administrátora Jakuba Mercuriana o souhlas k intabulaci statků Biskupice a Újezd (1653);karton197