Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3070Misc. II/14Hospodářské záležitosti a účty lenních statků Biskupice a Újezd - mj. reverz rychtáře Tobiáš Štiava v Újezdě, kterým přiznává dluh za černého vola, koupeného od nebožtíka Matyáše z Wertema (1659), reverz obce Biskupice, kterým je přiznán dluh za obilí u Pavla Bedřicha Kozelky, důchodního u Matyáše z Wertema (1662), pronájem Dolního mlýna Danielovi Vlčohorskému (1666-1667), pronájem Horního mlýna Matěji Polákovi (1667), postavení do služby : Jakuba Černého za ovčáka k panskému dobytku (1666), Ondřeje Švába s manželkou za šafáře a šafářku (1667), Lukáše Pařízka za panského hajného (1667), Jana Woguna za panského sládka (1667), Jana Kříže za pasáka krav a řezače slámy (1667), Anny Jiříčkové, Mariny Starší a Kateřiny Mikstové za děvečky a Havla Voláka za pacholka při panském dvoře (1667), Šimona Doležela na řezání píce pro dobytek (1677), smlouva s kominickým mistrem Gabrielem Rottem ze Znojma o vymetání komínů na zámku a ve dvorech (1667), měsíční výkazy vybraného mýta a různé další hospodářské účty (1667-1668), vyšetřování správce Karla Františka Zlny a stanovení jím způsobených dluhů (1668-1669), Zlnova žádost k biskupovi o milost (1670);1659 - 1670karton198