Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3072Misc. II/16Jednání Jana z Widmeru o opětovné přijetí na lenní statky Biskupice a Újezd po smrti Matyáše z Wertema († 1667) - mj. Widmerova žádost (1668), zamítnutí žádosti z důvodu promlčení pretenze (1668), opověď biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastellkornu císařovně Eleonoře stran její intervence v Matyášův prospěch se zdůvoděním zamítnutí jeho nároku na lenní statky (1668), jednání dvorského účetního císařovny Eleonory Jana Jakuba Nehruse o získání movitostí z Biskupic, které dle závěti patří Janu z Widmeru (1668), výtah z Matyášovy závěti a z inventáře statků (1668), osvědčení vydané Ondřejem Pestaluzzim účetnímu Nehrusovi k vyzvednutí zděděného mobiliáře z Biskupic (1668), Nehrusova relace o řádném převzetí mobiliáře (1668), relace Tullia Miglia z Prunbergu biskupovi o požadavku obyvatel Biskupic na udělení dvou výročních trhů, jak je dříve mívali (1671);1668 - 1671karton198