Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3082Misc. III/27Spor bývalého hostinského v Biskupicích Václava Pospíšila, zastupovaného advokátem Petrem Pavlem Braunerem, se Zdeňkem Bohuslavem Dubským z Třebomyslic o navrácení dobytka a jiných movitostí Dubským mu odebraných - mj. vyšetřování Pospíšila a jeho syna Hynka pro vraždu (1727), Pospíšilova žaloba na Dubského a následná soudní pře (1728-1732, 1734, 1737);1727 - 1737karton199