Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3087Misc. III/32Spor vdovy Josefy Dubské z Třebomyslic, rozené z Bubna, se synem Janem Karlem o dluh 200 zl. - mj. plná moc udělená Dubským zemskému advokátovi Josefu Ignáci Poppovi k zastoupení v jednáních (1753);1752 - 1753karton199