Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3089Misc. III/34Spor Jana Karla Dubského z Třebomyslic s děkanem Františkem Dominikem Pomesianem z Biskupic o urážku na cti, desátek a správu nemovitostí - mj. relace faráře Ondřeje Šťastného z Moravských Budějovic a protokol z výslechu poddaných Jiřího Štiavy a Jakuba Milbacha stran urážky Dubského děkanem (1754), komisionelní šetření případu (1754-1755), napomenutí Dubského od biskupa Troyera stran násilnosti páchané na Pomesianovi (1755);1754 - 1755karton200
3129Misc.VI/72Žaloba děkana Františka Dominika Pomesiana z Bystřice nad Pernštejnem, dříve působícího v Biskupicích, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 12 zl. za obilí - mj. dlužní úpis (1756), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1756 - 1762karton204