Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3089Misc. III/34Spor Jana Karla Dubského z Třebomyslic s děkanem Františkem Dominikem Pomesianem z Biskupic o urážku na cti, desátek a správu nemovitostí - mj. relace faráře Ondřeje Šťastného z Moravských Budějovic a protokol z výslechu poddaných Jiřího Štiavy a Jakuba Milbacha stran urážky Dubského děkanem (1754), komisionelní šetření případu (1754-1755), napomenutí Dubského od biskupa Troyera stran násilnosti páchané na Pomesianovi (1755);1754 - 1755karton200