Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3092Misc. III/37Spor bývalého zahradníka na lenním statku Biskupice Matěje Procházky s Janem Karlem Dubským z Třebomyslic o zadržený plat - mj. Procházkova žádost k biskupovi se specifikací zadržovaného platu (1754), nařízení biskupa Troyera Dubskému plat vyrovnat (1755), další Procházkova stížnost na Dubského biskupovi (1755), registraturní likvidace sporu (1762);1754 - 1762karton200