Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3098Misc. V/41Žaloba hostinského a měšťana z Třebíče Konstantina Galanty, zastupovaného advokáty Janem Karlem Podivinským a Františkem Langerem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 1 153 zl. - mj. dlužní charta bianka (1757, 1758), žaloba (1760), likvidace dluhu (1762), rozhodnutí (1769);1757 - 1769karton202
3102Misc. V/45Žaloba hrnčíře Jana Javůrka z Třebíče, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivínským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 262 zl. - mj. dlužní úpis (1757), žaloba (1760), rozhodnutí (1762);1757 - 1762karton203
3113Misc. V/56Žaloba žida Mojžíše Samuela, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 21 zl. - mj. dlužní úpisy se specifikací dluhu (1756, 1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1763);1756 - 1762karton203
3114Misc. V/57Žaloba šafáře Ondřeje Benauera z Biskupic, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 64 zl. - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1760 - 1762karton203
3116Misc. V/59Žaloba bývalého nájemce lenního statku Biskupice Jana Václava Slováka, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 3 387 zl. - mj. specifikace dluhu (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1764);1760 - 1764karton203
3118Misc. V/61Žaloba žida Wolfa Samuela, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 394 zl. za maso - mj. dlužní úpisy se specifikací dluhu (1757, 1759, 1760), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1757 - 1762karton203
3119Misc. V/62Žaloba žida Wolfa Samuela, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 98 zl. za maso - mj. dlužní úpisy se specifikací dluhu (1758, 1759, 1760), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1758 - 1762karton203
3120Misc. V/63Žaloba řezníka Václava Rybnického z Rouchovan, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 32 zl. za maso - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1760 - 1762karton203
3121Misc. VI/64Žaloby žida Wolfa Samuela a lékárníka Josefa Melchiarta, měšťana ve Znojmě, oba zastupovaní advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic a jeho manželku Marii Josefu roz. z Kaisersheimu, o dluhy 98 a 130 zl. - mj. dlužní úpisy se specifikací dluhu Samuela (1760), žaloby (1761), rozhodnutí (1762);1760 - 1762karton203
3122Misc. VI/65Žaloba lékárníka a měšťana ve Znojmě Josefa Melchiarta, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 305 zl. - mj. dlužní úpis se specifikací dluhu (1760), žaloby (1761), rozhodnutí (1762);1760 - 1762karton203
3123Misc. VI/66Žaloba poštmistra Jana Josefa Jecha z Vranovské Vsi, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 149 zl. - mj. dlužní úpisy (1758, 1759), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1758 - 1762karton203
3124Misc. VI/67Žaloba hostinského Ferdinanda Scheibnera ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 3 132 zl. - mj. dlužní úpis (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1761 - 1762karton203
3129Misc.VI/72Žaloba děkana Františka Dominika Pomesiana z Bystřice nad Pernštejnem, dříve působícího v Biskupicích, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 12 zl. za obilí - mj. dlužní úpis (1756), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1756 - 1762karton204
3132Misc.VI/75Žaloba Doroty, vdovy po zemřelém Václavu Janu Wiederlechnerovi, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o 40 zl. za kapry - mj. opis dlužního úpisu z roku 1756 (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);karton204
3133Misc.VI/76Žaloba Doroty, vdovy po zemřelém Václavu Janu Wiederlechnerovi, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o 56 zl. za kapry - mj. dlužní úpis (1759), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1759 - 1762karton204
3140Misc.VIII/83Žaloba hostinského Ferdinanda Scheibnera ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 200 zl. - mj. dlužní úpisy, žaloba, rozhodnutí;1762karton205
3141Misc.VIII/84Žaloba Ferdinanda Scheibnera, hostinského u Černého orla ve Znojmě, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 1 016 zl. - mj. dlužní úpis, žaloba, rozhodnutí;1761 - 1762karton205
3143Misc.VIII/86Žaloba krejčího Matěje Puma ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 37 zl.;1762karton205
3151Misc.VIII/94Žaloba obchodníka se suknem Ferdinanda Schamburga ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 43 zl.;1763karton206
3152Misc.VIII/95Žaloba vdovy po lékaři Karlu Pichlerovi ze Znojma Anny Marie, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o 21 zl. dlužných za léčení Dubského manželky Marie Rosy rozené z Kaiserheimu - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3153Misc.VIII/96Žaloba lékaře Františka Arnošta Schebela ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 21 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3155Misc.VIII/98Žaloba vdovy po zemřelém obchodníku Janu Jakubu Saltzerovi ze Znojma, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 97 zl. za sukno - mj. specifikace dluhu (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3156Misc.VIII/99Žaloba vdovy po městském kominíku ze Znojma Sabiny Fasslové, zastupované Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 97 zl. 119 zl. - mj. dlužní úpis Dubských (1760), zplnomocnění advokáta (1763), žaloba (1763);1760 - 1763karton206
3157Misc.VIII/100Žaloba vdovy a lékarnice u Bílého Anděla ve Znojmě Cecílie Krugové, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh za léky pro Dubského matku Josefu, rozenou z Bubna, ve výši 30 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1757), žaloba (1763);1757 - 1763karton206
3158Misc.VIII/101Žaloba městského ranhojiče Františka Antonína Wehrla ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské o dluh 82 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3159Misc.VIII/102Žaloba obchodníka Jana Jiřího Zwikhera ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 40 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3160Misc.VIII/103Žaloba pekaře Jana Jiřího Brandta ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 256 zl. - mj. smlouva Dubských s Brandtem o dodávce obilí (1758), dlužní úpis (1761), žaloba (1763);karton206
3161Misc.VIII/104Žaloba Leopoldiny rozené Kopalové ze Znojma, univerzální dědičky po MUDr. Františku Herbstovi, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o 21 zl. dlužných za léčení Dubského manželky Marie Rosy, rozené z Kaisersheimu - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3162Misc.VIII/105Žaloba obchodníka Josefa Rosenkrantze od Zlaté Koule ve Znojmě, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 33 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3163Misc.VIII/106Žaloba Antonína Beránka, soudně ustanoveného správce majetku Petra Schulera ze Schullernu, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 7 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3164Misc.VIII/107Žaloba obchodníka Jana Jiřího Wissgrilla ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 11 zl. za sukno - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3165Misc.VIII/108Žaloba pekaře Jana Olivy ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 122 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1760), žaloba (1763);1760 -1763karton206