Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3176Misc. X/119Spor polního maršála Augustina Tomáše z Weeberu, zastupovaného advokátem Ignácem Josefem Rangelem, s Adamem Ignácem z Berchtoldu, zastupovaným Františkem Štěpánem, o pohledávku 556 zl. a 8 kusů dukátů - mj. specifikace škody způsobené Weeberovi (1768), zpráva o sporu (1769), vyhlášení rozsudku biskupem Hamiltonem ve prospěch Berchtolda (1769), Weeberovo odvolání (1769), zamítnutí rozsudku lenního soudu, potvrzené císařovnou Marií Terezií (1770), zplnomocnění advokáta Rangela dědici zemřelého Augustina Tomáše z Weeberu k dalšímu právnímu řízení (1772), výtah z Weeberovy závěti z roku 1764 (opis z roku 1773), Berchtoldovo odvolání k rozsudku lenního soudu (1773); karton207
3103Misc. V/46Žaloba žida Izáka Landsmanna z Police, zastupovaného advokáty Františkem Štěpánem a Františkem Langerem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 900 zl. - mj. dlužní charta bianka (1759, 1760), specifikace dlužných částek (1759), žaloba (1760), rozhodnutí (1762, 1769);1759 - 1762karton203
3146Misc.VIII/89Žaloba Adama Ignáce z Berchtoldu, zastupovaného advokáty Františkem Štěpánem a Adamem Ignácem Hockem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o pohledávky 4 267 zl. a 637 zl. vzniklé v souvislosti s prodejem statku Biskupice - mj. žaloby (1762, 1763), rozsudek (1765);1762 - 1765karton205