Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3143Misc.VIII/86Žaloba krejčího Matěje Puma ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 37 zl.;1762karton205