Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3173Misc. IX/116Spor bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských s Adamem Ignácem z Berchtoldu o anulaci kupní smlouvy na lenní statek Biskupice v souvislosti s likvidací dluhů Dubských - mj. zplnomocnění advokáta Josefa Schirmeissena od Ludvíka Protivinského k likvidaci pohledávky (1762), komisionelní protokol o likvidaci pohledávek se seznamem věřitelů (1762-1763), zpráva biskupa Hamiltona císařovně Marii Terezii ke kauze Dubských s odpovědí císařovny (1763-1764), korespondence biskupa Hamiltona s ministerským státním radou ve Vídnim Janem Jindřichem ze Schmidtu (1763-1764), Berchtoldova stížnost k biskupu Hamiltonovi stran nesnází s koupí statku s prosbou o ochranu (1765), opis missivu biskupa Hamiltona moravskému zemskému guberniu v Brně (1766);1762 - 1766karton207
3144Misc.VIII/87Žaloba Ludvíka Protivinského, kuchaře u hrabat Tauberů z Taubenfurthu, dříve u Dubských z Třebomyslic, zastupovaného advokátem Josefem Schirmeissenem, na Jana Karla Dubského o dluh 70 zl. - mj. dlužní úpis (1759), žaloby (1762-1763);1759 - 1763karton205