Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3146Misc.VIII/89Žaloba Adama Ignáce z Berchtoldu, zastupovaného advokáty Františkem Štěpánem a Adamem Ignácem Hockem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o pohledávky 4 267 zl. a 637 zl. vzniklé v souvislosti s prodejem statku Biskupice - mj. žaloby (1762, 1763), rozsudek (1765);1762 - 1765karton205