Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3161Misc.VIII/104Žaloba Leopoldiny rozené Kopalové ze Znojma, univerzální dědičky po MUDr. Františku Herbstovi, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o 21 zl. dlužných za léčení Dubského manželky Marie Rosy, rozené z Kaisersheimu - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206